Aalborg

Dødsfald

‡Karen Kirstine Nielsen, Birkely, Døstrupvej 71, Døstrup, 77 år. Hun var født op og opvokset i Nysum, og som traditionen var for landbopiger på den tid, kom hun på højskole og husholdningsskole og var dermed godt rustet til gerningen som landhusmor, da hun i 1955 giftede sig med Svend Aage Nielsen. I forbindelse med giftermålet købte parret gården Birkely, hvor de indtil Karens død havde deres virke sammen og et kærligt og godt ægteskab præget af deres fælles glæde ved arbejdet med dyr og jord. Ud over at vise stor omsorg for sin familie tog hun flittigt del i opgaverne i landbruget, herunder i det erhvervshønseri, der en periode udgjorde en del af gårdens produktion. I nogle år var Karen Nielsen ansat på den daværende flødebollefabrik Guf, men allermest glad var hun for hvervet som organist i Valsgaard Kirke i omkring 15 år. Da hun blev pensioneret herfra, fortsatte hun med at spille på ældrecentret Engparken i Rørbæk til den ugentlige gudstjeneste og til andre arrangementer. Karen lærte at spille klaver som barn, og det var ikke sjældent, hun lod musikken lyde i hjemmet til fornøjelse for sig selv og andre. Karen Nielsen havde stor omtanke for andre og var særdeles vellidt. Hun og Svend Aage skabte en stor vennekreds, som blev dyrket i bl.a. kortklub, men også ved de store fester, parret holdt i forbindelse med deres mærkedage, senest guldbrylluppet for et par år siden. Hverdagen med gården, familien og vennerne var det centrale i Karen Nielsens tilværelse. Hun og hendes mand forstod at leve et indholdsrigt liv her og rejste kun lidt. Deres store rejseoplevelse havde de, da de besøgte sønnen Jørgens fabrik i Rusland. Karen Nielsen havde en svær sygdomsperiode den sidste tid, men indtil da varetog hun med vanlig omhu de daglige opgaver på Birkely. Karen Nielsen efterlader sin mand, datteren Marianne, der er lærer på gymnasiet i Frederikshavn, datteren Kirsten, der er lærer på handelsskolen i Aalborg, sønnen Jørgen, svigerbørn og børnebørn.