Aalborg

Dødsfald

‡ Heini A. Klein, Esbjergparken 58, Aalborg, 84 år. Søfart blev mere end det halve liv for Heini Klein, også efter at han var gået i land, og indtil årsskiftet vedblev han med de ugentlige besøg og det sociale samvær i Marinestuen, som han selv havde været med til at etablere. Han var født i Mariager som søn af en skibsfører og tog selv skibsførereksamen. Efter realeksamen kom han med ud at sejle på faderens fragtskib, og da denne gik i land, fik Heini Klein eget fragtskib og sejlede i indenrigsfart, indtil han i begyndelsen af 70’erne gik i land for at blive stevedor i skibsmæglerfirmaet Aage Christensen & Co. i Aalborg. Samtidig flyttede han fra Mariager til Aalborg, og i 1974 traf han Gertrud, som han giftede sig med i 1980. Parret købte da hus i Esbjergparken.. I 1988 gik Heini Klein på efterløn fra skibsmæglerfirmaet, men den maritime verden slap han ikke. I 23 år sad han i bestyrelsen for Aalborg Marineforening, dels som kasserer, dels som næstformand, og i 1992 blev han udnævnt til æresmedlem. Æresmedlem var han også af Aalborg Skipperforening, og han var udpeget medlem af Aalborg Sømandsforening. Heini Klein gjorde sine daglige ture på havnen. Han havde vel især fra sine år som stevedor mange sociale relationer og kendte skibene, der anløb havnen. Han var til rådighed, når skibe skulle flyttes eller ved opsyn med skibe, og også Marinemuseet havde i Heini Klein en god hjælp og støtte. Ellers var det ved havearbejdet eller i hobbyværkstedet i garagen derhjemme, han brugte sin tid, men også en del rejser ud i verden sammen med Gertrud blev det til gennem årene. De sidste år brugte Heini Klein også på at sætte sig ind i computerens mysterier. Et godt og aktivt liv blev først afbrudt for ganske kort tid siden, da Heini Klein blev ramt af sygdom. Han efterlader foruden sin hustru en søn og to døtre fra første ægteskab, børnebørn og oldebørn.