Trafikulykker

Dødsfald

vita

vita

‡Vita Nielsen, Bålhøjcentret, Tårs, 80 år. Vita Nielsen var født i Kaas som den ældste af tre søskende, men selve opvæksten fandt sted andre steder i Vestvendsyssel, idet hendes forældre, i forbindelse med gårdkøb, flyttede flere gange. Vita uddannede sig til sygeplejerske på Brønderslev Sygehus og arbejdede efterfølgende på Statshospitalet i Viborg samt på sygehusene i Varde, Esbjerg og Hjørring. I 1954 blev hun gift i Ingstrup Baptistkirke med cykelhandler Henry Nielsen, og parret bosatte sig i et hus i Bredgade i Tårs, hvor Henry oprettede cykelhandel og værksted. Vita blev hjemmesygeplejerske og var de sidste 12 år, inden hun gik på pension, fastansat på Bålhøjcentret. Her blev hun i kraft af sin faglige kunnen, omsorg og venlige væremåde, afholdt og respekteret såvel af beboerne som af personalet. I 1976 købte Henry og Vita et større hus på Trangetvej. Her kom også Vitas forældre til at bo på deres gamle dage og fik til det sidste en god og kærlig pleje. Vita og Henry byggede deres liv på et kristens grundlag og var tilknyttet baptistmenigheden i Tårs og Østervrå. Begge udførte et godt pionerarbejde og medvirkede til at skabe en trofast medlemsskare i Tårs af unge og ældre. Vita læste meget i sin fritid og var bogsælger for forlaget Følfod. Hun havde også kreative evner, som bl.a. kom til udtryk i hendes skønne malerier som hun malede, når inspirationen var til stede. Vita Nielsen var et varmt og kærligt menneske, som skønnede på de nære ting i tilværelsen og gerne ville være noget for andre. Hun efterlader sig sin mand og parrets tre børn og svigerbørn, Kirsten og Peter i Ringsted samt Birgit og John og Erik og Lis i Tårs. Desuden af ni børnebørn og et oldebarn. Den yngste datter, Lene, mistede som ni-årig livet i en trafikulykke.