EMNER

Dødsfald

Erik Skeel

Erik Skeel

¿Erik Ludvig Skeel, R. a. D. godsejer, jæger-mester og kammerherre, Birkelse Hovedgård, Kammerherrensvej, Aabybro, 78 år. Erik Skeel, der døde pludseligt og uventet, var 22. generation af slægten på Birkelse Hovedgård. Og pligtopfyldende og med dyb interesse tog han sin arv op. Han var født på Gl.Toftegård, der hører under Birkelse Hovedgård, hvor han sammen med sin familie rykkede ind i 1940. Efter realeksamen på en kostskole ved Silkeborg fulgte en grundig, både teoretisk og praktisk, landbrugsuddannelse. Bl.a. var Erik Skeel et par år i USA og havde et ophold på Næsgård Agerbrugsskole på Falster. Siden var han forvalter hos gode venner på Børglum og blev i 1955 forpagter på Gl. og Ny Toftegårde. I 1960 blev Erik Skeel gift med Hanne, der er fra Sydsjælland, men som var landvæsenselev på Langholt Hovedgård. De boede på Gl. Toftegård indtil 1973, da de flyttede ind i hovedbygningen på Birkelse Hovedgård. Men allerede i 1967 havde Erik Skeel overtaget styret på godset, som er en af landets største, og som han i en årrække drev på en dygtig, moderne og fremsynet måde, med malkekvæg af en gammel, sortbroget SDM-race. Familien, ikke kun hans egen lille familie med de to børn, men hele slægten, har altid været meget væsentlig for Erik Skeel. Og således har familien i sommerferier nydt samværet i de efterhånden tre sommerhuse i deres lille koloni i Blokhus. Tillige med sin interesse for jagt fulgte Erik Skeel i sin fars fodspor med en omfattende interesse for hunde og helt primært pointere, som han gennem måneder gav gedigen træning og gik på markprøver med og opnåede fine placeringer ved jagthundeprøver over hele Skandinavien og blev værdsat som træner og dommer. I ca. 20 år sad Erik Skeel i hovedbestyrelsen, bl.a. som næstformand, for Danmarks Jagtforening. Og i 1993 fik han Danmarks Jægerforbunds hæderstegn og sad i Jagtorganisationens Fællesudvalg og Styringsgruppe. I 1974 blev Erik Skeel udnævnt til hofjægermester og i 1986 til kammerherre. Han sad i lokalrådet for Den Danske Bank i Aalborg, var repræsentant i Den Alm. Brandforsikring A/S, i bestyrelsen for Dansk Jagtforsikring, i repræsentantskabet for Hedeselskabet, som medlem af direktionen for Roskilde Kloster, i Lindenborg Fonds bestyrelse samt Børglum Klosters Fond og Den Schimmelmannske Familiefond. Og med sit selskabelige, yderst humoristiske og lune væsen, blev Erik Skeel både vellidt og respekteret. Erik Skeel var en glimrende bridgespiller, og han hyggede sig desuden med et hold whistspillere i Aabybro. Som farfar har han ofte nydt den fornøjelige pligt at tage del i pasningen af børnebørnene. Foruden sin ægtefælle efterlader Erik Skeel datteren Annemette, i Virum, sønnen Jørgen på Birkelse Hovedgård samt fem børnebørn.