EMNER

dødsfald

Inger Lykkegaard Jensen

Inger Lykkegaard Jensen

‡Inger Lykkegaard Jensen, Niels Ebbesens Gade 20, Aalborg, 89 år. Inger var født i Hjørring, men voksede op i Aalborg som nummer to af en søskendeflok på seks. Hun lærte husholdning på gården Anderstrup, og det var en tid, som fik stor betydning, og hvor der blev knyttet et livslangt venskab til hele familien. I 1942 blev hun gift med købmand Anton Jensen, og sammen drev de købmandsforretning på hjørnet af Niels Ebbesens Gade og Rosenlundsgade i en menneskealder. Inger var æresmedlem af Aalborghus Y's Menetteklub. Her deltog hun i 55 år og var aktiv lige til sin død. Hun har også været medlem af Vor Frue Kirkes menighedsråd i 25 år og var en flittig kirkegænger. Inger Lykkegaard Jensen blev enke i 1987, og hun efterlader to børn, syv børnebørn og 17 oldebørn.