Nørresundby

Dødsfald

‡Georg Tordrup, fhv. tømrermester, Torvegade 8, Nørresundby, 82 år. Georg Tordrup kom i lære som tømrer hos sin far og blev ansat hos Færch, da han var udlært. Hos Færch blev han senere anbefalet at starte selvstændig virksomhed. Georg Tordrup byggede en stor del af Vestergade i disse år. I 1951 blev Georg Tordrup gift med Karen, og han startede som selvstændig i 1959. Georg var gennem alle årene som selvstændig god til at holde på svende og lærlinge og var en god læremester. Sønnen Carsten kom med i forretningen i 1977, og forretningen havde 8-10 ansatte. Arbejdsopgaverne var meget forskellige, bl.a. fremstilling af støbeforme til Det Kongelige Teater og til havneanlæg i Frederikshavn. Georg Tordrup var meget vellidt i Nørresundby og stoppede selv i 1992, mens forretningen blev drevet videre, til den lukkede i 1996. Georg gik, efter han var stoppet, dog ofte til hånde på værkstedet, som han passede om lørdagen. Hustruen Karen passede gennem alle årene det administrative i forretningen, hvor hun styrede bilparken, økonomi og arbejdsopgaver. Georg Tordrup fungerede som reservebrandmand fra 1962 til 1971 og var også sløjdlærer fra 1976 til 2003 og var meget afholdt af børnene. Georg Tordrup blev optaget i Dansk Broder Orden, logen i Vingårdsgade, i 1966 og har haft flere tillidsposter, bl.a. som rådmand og opdagende mester. En anden fritidsinteresse var sommerhuset, hvor mange timer er tilbragt med familien. Georg gjorde meget for sine børn, da familiesammenholdet betød meget for ham. Desværre havde Karen og Georg Tordrup den sorg at miste to af de fire børn i 1964 og 1969. De seneste år var Georg Tordrup gangbesværet og fik derfor, efter en del overtalelse, en rollator, som han blev meget glad for trods sin første modstand. Georg Tordrup efterlader hustruen Karen samt to børn, svigerbørn, seks børnebørn og syv oldebørn.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk