Hadsund

Dødsfald

Martha Munk Nielsen

Martha Munk Nielsen

‡Martha Munk Nielsen, Jægerparken, Als ved Hadsund, 73 år. 12. januar måtte Martha Munk Nielsen opgive sin kamp mod den sygdom, som igennem de sidste syv år tappede de sidste kræfter af et menneske, der ellers havde flere ressourcer, både fysiske og menneskelige, end de fleste. Familien mistede med Marthas bortgang et familiemenneske, som med stort overblik altid var klar med gode råd og stor forståelse for problemer. Hun var et stærkt samlingspunkt for sin mand Poul og de to børn Susanne og Carl-Christian. Martha Munk Nielsen, som havde sine rødder i Vendsyssel, var i sine unge dage beskæftiget inden for særforsorgen, men valgte, da børnene kom, at vie sit liv til familien og der skabe trygge omgivelser. Martha har altid været engageret i andre mennesker, ikke kun i sin families ve og vel, men også i at andre havde det godt. Hun sad i mange år i menighedsrådet for Skæve Kirke og var en meget aktiv deltager, og hun har som leder i det lokale skole- og børnearbejde efterladt sig uudslettelige spor. Det store menneskelige overskud brugte hun også til at være der for andre børn og unge, som ikke altid havde en nem tid i eget hjem. Martha og familie har gennem årene været reserveforældre for flere unge mennesker, som også har bevaret kontakten, efter de blev voksne. Siden Martha Munk Nielsen fik det første af fire børnebørn for 15 år siden, har de haft den største plads i hendes hjerte. Børnebørnene elskede at komme hos Marta og Poul – de kaldte det deres fristed og ”lovløshedens land”. Der var intet, som ikke var muligt, når det drejede sig om børnebørnene. De skulle bare komme, hvis hun ikke allerede havde gennemskuet, at der var behov for hendes hjælp. Ingen kom nogensinde forgæves til Martha. Hendes hjælpsomhed var uden sidestykke, og hun vil af sine nærmeste efterladte, ægtefællen Poul, børn og børnebørn, og af andre, som hun havde sin gang iblandt, blive husket for sit store livsmod, sin ærlige facon og varme hjerte.