Dronninglund

Dødsfald

‡Rigmor Andersen, Ærøgade 18, Jerslev, 80 år. Rigmor Andersen var født på Musted mark ved Jerslev og var ud af en søskendeflok på ni. Som 14-årig kom hun ud at tjene og havde derefter plads forskellige steder. Som 19-årig fik hun plads som husbestyrerinde hos Arnold Larsen i Langthjem ved Jerslev. De blev gift i 1948 og blev boende på ejendommen. Her hjalp Rigmor til med landbrugsarbejdet. Efter nogle år tog hun en tid arbejde på den nu nedlagte skotøjsfabrik i Jerslev. I 1972 døde Arnold Larsen. Rigmor solgte dyrene og tog arbejde som nattevagt på Jerslev Plejehjem. Halvandet år senere afhændede hun ejendommen og købte hus i Præstelunden. Hun var i en årrække i bestyrelsen for Jerslev Brugs. På en rejse i 1985 lærte hun Erik Andersen at kende. To år senere blev de gift og fik en række gode år sammen. De har foretaget adskillige rejser til udlandet, bl.a. til Canada. For nogle år siden flyttede de til et mindre hus i Ærøgade. Parret var meget aktivt. De gik til dans og deltog i Krudtuglernes aktiviteter i Hellum og havde desuden en stor vennekreds. Efter et lårbensbrud for tre år siden mistede Rigmor Andersen livsmodet. For otte måneder siden måtte hun tage ophold på plejehjemmet i Dronninglund. Rigmor Andersen efterlader sin mand, datteren Inger Marie i Langthjem, sønnen John i Hellum, to børnebørn og et oldebarn.