Vognsild

Dødsfald

‡Niels Sigurd Hansen, Smedevej 3, Vognsild, 91 år. Niels Sigurd Hansen var født og opvokset i Vognsild på Smedegården, som han senere overtog i 1946, da han blev gift med Ella. De drev gården sammen som alsidigt landbrug indtil de senere år, hvor jorden blev lejet ud, mens familien blev boende på gården. I 2004 skænkede ægteparret jord ved gadekæret til en lille landsbypark, som senere blev udvidet med et springvand. I 1938 var Niels Sigurd Hansen inde ved Livgarden, og i 1988 blev han æresmedlem. Sin landbrugsuddannelse fik han ved Asmild Kloster Landbrugsskole i Viborg i 1942-43. I 1943 blev han belønnet af Carnegie fonden for redning af en ældre dame, der var faldet gennem isen i Vognsild. Samtidig var han meget engageret i lokalsamfundet. I mere end 30 år var han lokal brandmand, ligesom han i mange år var koordinerende snefoged og i flere år formand for det lokale vandværk. Som ung var han ivrig gymnast og virkede som leder af den lokale herregymnastik, ligesom han i sine unge dage havde megen glæde af at spille dilettant i Vognsild Forsamlingshus. Sammen med sin hustru var han i de senere år optaget af fællesrejser til udlandet, ligesom ægteparret i det daglige deltog i pensionistforeningen og lokale foreningers arrangementer. Niels Sigurd Hansen efterlader sin hustru, to døtre, to sønner og fem børnebørn.