Aalborg

dødsfald

‡Svend Grabe, Fyensgade 39 D, Aalborg, 94 år. Svend Grabe blev født i Svendsgade 7 i Aalborg. Opvæksten skete i henholdsvis Fårup ved Hobro og Skørping, og han var den ældste i en søskendeflok på seks. Svend fik sin første byplads som seksårig og kom efter syv års skolegang, som 13 årig, ud at tjene på landet. Året efter kom han i lære som håndskomager og var udlært i 1933. I 1935 blev Svend indkaldt til militæret, blev der i et par år og sluttede som sergent. Herefter fik han arbejde i Aalborg ved bygningen af jernbanebroen og var med til støbningen af alle broens syv piller og færdiggørelsen af broen i 1938. Straks derefter blev han ansat som stationsarbejderaspirant ved DSB i Vojens. Denne oplæring varede to år. Så kom 2. verdenskrig og Svend Grabe var allerede fra starten aktiv i modstandsbevægelsen i Vojens. Da jorden begyndte at brænde under ham, blev han udstationeret ved DSB i Aalborg, hvor aktiviteten i modstandsbevægelsen forsatte. Efter krigens ophør fortsatte han som togbetjent hos DSB. Svend Grabe blev gift i 1944 med Karen, og de fik to sønner, Klavs, der er født i 1946, og Nils i 1947. Svend mistede i 1993 sin ægtefælle, der døde efter længere tids sygdom. I 1950 blev Svend pakmester og i 1957 togfører ved DSB og fortsatte som sådan, indtil han blev pensioneret som 67-årig. I pensionist tiden var han fortsat aktiv og var medlem af bestyrelse og hovedbestyrelse i boligselskabet og de sidste år af bestyrelsen i Fyensgade Centret. Trods tiltagende sygdom og fysisk svækkelse på grund af Parkinsons syge forblev Svend et positivt, aktivt og engageret menneske indtil sin død. Han havde et meget stort socialt engagement, var altid klar til at hjælpe andre og altid i gang med projekter af forskellig karakter. Svend Grabe efterlader de to sønner, Klavs, der er bosat i Brønderslev, og Nils, der bor i Silkeborg. Desuden tre børnebørn og tre oldebørn.