Bejstrup

Dødsfald

‡Birthe Møller, Spurvevej 1, Fjerritslev, 66 år. Birthe Møller var født i Øslev, hvor forældrene drev en gård. Hun var den midterste af tre søskende. Efter endt skolegang i Korsholm Skole kom hun på Fjerritslev Realskole, og her afsluttede hun med realeksamen. Efter skolegangen havde hun plads i huset forskellige steder, og hun var ansat i forskellige forretninger i Fjerritslev, bl.a. vaskeriet Vit, hos slagter Frandsen og Søstrene Kvist. En overgang arbejdede hun som servitrice på bl.a. Aggersund Kro, Grand Hotel, Brovst Hotel og Hotel Klitrosen. I 1963 blev Birthe gift med Folmer Klitgaard Møller fra Bejstrup, og de bosatte sig først i et nyt hus i Algade. Senere flyttede de til Spurvevej i 1971. I 1963 blev Birthe ansat som ekspeditrice hos Søstrene Kvist i deres guldsmedeforretning. Her var hun i to år, men hun vendte tilbage i 1974. I 1982 overtog hun forretningen i kompagni med Inger Olesen. De drev den til 1998, hvor de på grund af Birthes svigtende helbred lukkede forretningen. I en del år var Birthe formand for Fjerritslev Handelstandsforening. Birthe holdt af at campere, og så længe helbredet tillod det, var hun på mange gode ture sammen med familie og gode venner. Hun var i mange år medlem af Fjerritslev Bridgeklub, og hun var en meget dygtig spiller, som deltog i mange turneringer for Fjerritslev Bridgeklub. I ægteskabet er der datteren Karin, som er chefkonsulent ved Københavns Universitet med tilknytning til Landbohøjskolen. Birthe var en meget udadvendt person, som havde et stort netværk af gode venner, som hun holdt af og tilbragte mange gode stunder med. Hun efterlader sin mand Folmer Møller og datteren Karin.