EMNER

Dødsfald

‡Gunnar Mølgaard, Bygstubben 18, Gjøl, 78 år. Gunnar Mølgaard var født og opvokset på en landejendom på Gjøl, som han senere overtog. Han blev i 1953 gift med Minna, som han fik tre børn sammen med. Minna døde i 1959. Han lærte Else fra V. Hassing at kende, og de blev gift i 1960 og fik en datter sammen. Familien med børn og senere børnebørn og oldebørn var det væsentligste i tilværelsen for Gunnar Mølgaard, der altid var parat til at tage sig af dem. Gunnar Mølgaard var en meget arbejdsom mand, som foruden at passe landbruget også gik på arbejde. Familien flyttede et par gange, men vendte i 1963 tilbage til Gjøl, indtil de i 1973 købte en gård i Øster- vrå, hvor de boede, indtil de i 1981 flyttede til Sønderholm. Gunnar Mølgaard arbejdede gennem de følgende år ved byggeri og blev formand og var ansat ved et par forskellige byggefirmaer, indtil han som 60-årig gik på efterløn. Fiskeri havde altid Gunnar Mølgaards interesse. Heste var ligeledes en hobby, som optog ham. Desuden havde han en tid voliere og holdt forskellige fugle. Og ikke mindst familiens hunde betød noget for ham. I 1997 vendte parret endnu en gang tilbage til Gjøl, og Gunnar Mølgaard nød samvær med sine gamle venner. Desuden ville han gerne en tur i byen. I januar fik Gunnar Mølgaard konstateret mavekræft og er siden blevet opereret et par gange. Der opstod komplikationer, og siden april har Gunnar Mølgaard ligget på sygehus, hvor han døde. Foruden sin ægtefælle efterlader Gunnar Mølgaard børnene, Per i Randers, Ellen i Kolding, Jeppe i Lyhne og Britta i Støvring, samt svigerbørn, 10 børnebørn og et oldebarn.