Dall

Dødsfald

Carl Jeppesen, Plejehjemmet Risagerlund, Brønderslev, 95 år. Carl Jeppesen var født i Dall, hvor hans far var møller. Familien flyttede senere til Brønderslev, hvor Carl Jeppesen kom i malerlære. Som udlært startede Carl Jeppesen som selvstændig malermester, en forretning han drev, til han var over 70 år. I en årrække varetog han alt malerarbejde på Brønderslev Sygehus. Carl Jeppesen blev i 1942 gift med Mie, og familien blev de næste par år forøget med en datter og søn. Gennem mange år var han formand for lokalafdelingen af malermestre i Danmark CMD. Han opnåede at blive æresmedlem af foreningen, og også i logen Caritas var han æresmedlem. Carl Jeppesen interesserede sig meget for fodbold og var i nogle år holdleder i Brønderslev Idrætsforenings fodboldafdeling. Han mistede for 19 år siden sin kone Mie. De sidste 16 år har Carl Jeppesen delt sit liv med sin veninde Lis Jensen, som han har boet sammen med, indtil han for to år siden flyttede på Plejehjemmet Risagerlund. Carl Jeppesen levede et langt, godt og aktivt liv, og han efterlader sin veninde Lis, sin datter og søn samt fire børnebørn.