Skjern

Dødsfald

¿Aase Marie Brein-dahl, Mejsevej 5, Skjern, 73 år. Aase Marie Breindahl døde på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Hun var født i Ydby i Thy, og familien boede i mange år på Bjerget ved Frøstrup. I skolen var hun klassens regnemester, og hun ville gerne selv have været lærer. Som ung var hun ude at tjene på diverse gårde, hos brdr. Søndergaard i Flarup. Senere var hun bagerjomfru i Hurup, og hun var elev på Tommerup Højskole. I en periode arbejdede hun som syerske. Hun var husbestyrerinde hos brdr. Helligsøe i Ydby og kokkepige på realskolen i Hurup. I 1958 blev hun gift med lærer Knud Breindahl. De fik fire børn. Aase Breindahl mistede sin mand i 2001. Parret boede de første år af ægteskabet i Hurup. Herefter flyttede de til Hanherred, hvor Knud Breindahl blev lærer ved Lild Centralskole. I 1974 flyttede de til Sædding ved Skjern. Knud arbejdede på Skjern Kristne Friskole, mens Aase fik arbejde på Hanning Plejehjem, hvor hun var i 20 år. Da hun på grund af problemer med ryggen måtte stoppe med sit arbejde på plejehjemmet, fortsatte hun med at besøge hjemmet for at læse historier for de ældre. Efter pensioneringen købte parret hus i Skjern. Aase Breindahl har været meget engageret i først FPF, mens hun boede i Hurup. I årene i Hanherred var KFUK-spejderne den store fritidsinteresse, mens hendes interesse de sidste mange år var Sudanmissionen. Hun var bl.a. meget glad for at arbejde som frivillig medarbejder i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Skjern. Andre interesser var haven, luftmeldekorpset, Indre Mission, fritidsrådet og naturen. Hun tog den hårde tørn i hjemmet og skovlede sne om vinteren og væltede mure, da de købte hus i Sædding. Aase Marie Breindahl efterlader sine fire børn - journalist Per Breindahl, Hinnerup, cand.mag. Marie Breindahl, Vilby, lærer Helge Breindahl, Næstved, og konsulent Erik Breindahl, Aalborg. Desuden efterlader hun syv børnebørn, søsteren Elin Poulsen, Skjern, og broderen Henning Vestergaard-Poulsen, Viborg.