Dødsfald

‡Poul Møller, Nørgårdsvej 21, Bindslev, 65 år. Han var født og voksede op på Søttrup Mark ved Bindslev. Efter sine syv års skolegang kom han i tømrerlære hos Ingemann Christensen i Bindslev og uddannede sig derefter til bygningskonstruktør på Aalborg Tekniske Skole. Som bygningskonstruktør var han på en tegnestue i Frederikshavn i tre år. Her var han med ved projekteringen af Håndbækskolen i Frederikshavn. Derefter var han syv år på en tegnestue i Sindal. I 1978 oprettede han egen tegnestue. Først på Nørrebro og senere i hjemmet på Nørgårdsvej. Han fik mange opgaver som projekterende arkitekt. Desuden var Poul Møller arkitekt ved mange private og almennyttige boligbyggerier. Han ønskede at skabe funktionelle og smukke rammer for de mennesker, der skulle færdes i dem. Han havde i flere år konsulent for et forsikringsselskab og var de seneste år efterlønner og pensionist. Poul Møller var fra barnsben indpodet respekt for naturen og næstekærlighed, og derfor havde de fleste af hans mange fritidsinteresser, en eller anden tilknytning til naturen. En af hans helt store interesser var spejderarbejdet med KFUM-spejderne i Bindslev, hvor han i 1962 var med til at genstarte troppen. Han var aktiv i spejderarbejdet frem til halvfemserne. I 1972 blev han gift med Bente Hahn, og da hun også var spejder blev det et familieanliggende. Poul var arkitekten bag Spejderhuset i Bindslev. Han lagde et stort arbejde i forbindelse med de forskellige spejderlejre, bl.a. var han teknisk koordinator ved Korpslejren i Frederikshavn i 1985. Han dyrkede økologiske grøntsager og var en mester i at tilberede et lækkert måltid. Poul holdt af at svinge fluestangen i norske søer og elve. Poul var et udpræget familiemenneske. Børnene kunne altid regne med støtte. For børnebørnene var han en dejlig morfar. Poul Møller holdt af en god snak, og var altid imødekommende overfor naboer og venner med råd og udveksling af erfaringer. Han efterlader sin kone og to døtre samt svigerbørn og tre børnebørn.