Dødsfald

Niels Henning Pedersen

Niels Henning Pedersen

¿ Niels Henning Mølgaard Pedersen, Valmuemarken 13A, Aalborg, 84 år. Niels Pedersen, som han hed i daglig tale, døde efter kort tids sygdom. Han er født i Skive som nummer tre af en søskendeflok på syv. Allerede som dreng startede han sin karriere i arbejdslivet som bybud i forskellige forretninger i Skive. Senere kom han i 1939 i lære som typograf på Skive Folkeblad. Han aflagde dog sin svendeprøve i København på teknisk skole under falsk navn, idet han måtte gå under jorden, da Gestapo forsøgte at optrevle en modstandsgruppe i Skive, som modtog nedkastede våben fra engelske fly under anden verdenskrig. Allerede i 1943 var han med i sabotageaktioner i Jylland, bl.a. i en koordineret sprængning af højspændingsledninger planlagt fra England for at afprøve effektiviteten af den danske modstandsbevægelse. Efter krigen aftjente han sin værnepligt ved Livgarden (hvor han iøvrigt opnåede at få tre dage på vand og brød for lydighedsnægtelse). I 1947 flyttede han sammen med sin kone Gudrun til Aalborg, hvor han havde fået stilling som faktor på Aalborg Amtstidendes bogtrykkeri. Han videreuddannede sig samtidig på Den grafiske Højskole i København og bestod Mesterprøven med udmærkelse. I 1970 headhuntede daværende chefredaktør Alf Schiøtz-Christensen ham til en lederstilling som overfaktor på Aalborg Stiftsbogtrykkeri, hvor han var en afholdt og respekteret medarbejder på det dengang store bogtrykkeri, indtil han i 1985 gik på efterløn. Han havde en livslang interesse for billedkunst og bøger. I sin pensionisttilværelse var han en ivrig senior-golfspiller, og han fik mange venner i seniorafdelingen i Aalborg Golfklub, ligesom familien nød at opholde sig i sommerhuset i Kordal Klit med børn og børnebørn. Men han fik også tid til at pleje sin have, hvor han dyrkede masser af grøntsager i et velorganiseret højbede anlæg, mens hans kone Gudrun tog sig af blomsterbedene. Niels Pedersen efterlader sin kone, tre børn og svigerbørn samt seks børnebørn.