Aalborg

Dødsfald

‡Johanne Marie Christensen, Østervang, Horne, 91 år. Johanne Marie Christensen, der altid blev kaldt Hanne, var født på Østervang i Horne i 1917, og her levede hun hele sit liv. Forældrene Mikkel og Kirstine Olesen drev gården Østervang som et familiebrug, og der blev hurtigt arbejde at få for de fire børn, der voksede op her. Ole, Hanne, Svend og Mie fik her en barndom præget af glæde, sammenhold og masser af arbejde. Faderen Mikkel Olesen døde i 1938, og Kirstine drev gården videre med hjælp fra Hanne og skiftende bestyrere. Hans Jørgen Christensen kom til Østervang som bestyrer kort efter Anden Verdenskrig, og i 1951 blev Hanne og Hans Jørgen Christensen gift. De nåede at holde guldbryllup, før Hans Jørgen døde i 2001. Seks børn kom der til, og de første år var der hjælp på gården fra en karl og en pige, men efterhånden som børnene voksede til, og mekaniseringen af landbruget tog fart, var det uden fremmed hjælp. Hanne havde nok at se til. Seks børn, en større landhusholdning og ansvaret for malkning af gårdens køer. Desuden var der en større køkkenhave, roehakning, høns, vask, syltning og bagning. Alt blev klaret med et mildt sind og en fantastisk arbejdsomhed, og Østervang har altid været præget af stor gæstfrihed og hjælpsomhed. De sidste mange år var det også børnebørnenes liv og færden, der optog hende. Deres uddannelse, rejser og besøg fyldte meget i hendes liv. Med den store vennekreds blev det til mange fester og sammenkomster, såvel store festdage som daglige besøg. Hjælpsomhed, pligtfølelse og taknemmelighed har været kendetegnende for Hannes tilværelse. Hun har altid været et samlingspunkt for såvel familie som naboer og venner. Johanne Marie Christensen efterlader sin søster Mie i Aalborg, børnene Niels Erik, Inge Merete, Aase og Bodil i Horne, Tove i Hjørring og Lene i Silkeborg samt børnebørnene Mathilde, Tobias, Mia, Line, Sofie, Kristoffer, Nicolai, Jon, Laura og Ane.