Dødsfald

Hans Erik Tipsmark

Hans Erik Tipsmark

¿Hans Erik Tipsmark, tidligere børne- og kulturchef, Markedsvej 119, Brønderslev, 67 år. Hans Erik Tipsmark døde efter længere tids kræftsygdom. Hans Erik Tipsmark var fra Nyborg. I 1963 tog han lærereksamen fra seminariet i Odense. I 1965 kom han til Tårs som lærer, hvor han var i ni år, inden han i 1974 blev skoleinspektør i Haderslev. 1. januar 1978 blev han skoleinspektør på Søndergades Skole i Brønderslev, og i 1985 blev han skoledirektør i Brønderslev Kommune efter Willy Kløve. Han var skoledirektør i 16 år. Dog blev titlen undervejs ændret til børne- og kulturchef. Han bestred jobbet i 16 år, indtil han blev afløst af Henning Risager. Hans Erik Tipsmark gik meget op i, at tingene, han havde med at gøre, fungerede. Året efter, at han var tiltrådt, blev der etableret skolefritidsordninger i de fleste byer. I den periode, han var chef, blev der bygget mange børnehaver. Kommunen passede stort set alle børn i kommunen. Området omfattede dengang ca. 5000 børn og 700-800 ansatte. I 1994 skete der en omstrukturering, da alle børn og unge mellem 0 og 18 år blev samlet i Hans Erik Tipsmarks forvaltning - børne- og kulturforvaltningen. Nogle områder havde tidligere hørt under social- og sundhedsforvaltningen. I hans chefperiode har der også været en række skolerenoveringer, hvoraf Skolegades Skole og Thise Skole har været nogle af de store projekter. Kultur interesserede ham også meget. Ikke kun i jobbet, men også privat. Det var en interesse, han delte med sin ægtefælle, kunstneren Hanne Astrup. De har sammen besøgt mange udstillinger, og Hans Erik Tipsmark var en god støtte for sin ægtefælle omkring det praktiske. Også når en praktisk opgave skulle laves i huset på Markedsvej, var Hans Erik Tipsmark i gang med værktøjet. Han efterlader sin ægtefælle, Hanne Astrup, samt datteren Anne, der er lærer i Aalborg, og sønnen Niels, der studerer jura i Århus.

Breaking
Følg snestormens rasen live - nu fraråder politiet al udkørsel
Luk