Bonderup

Dødsfald

‡ Anders Nielsen, Parkvej 52, Fjerritslev, 97 år. Anders Nielsen var født på gården Koldborg ved Gøttrup, men hans mor døde, da han var halvandet år gammel, og Anders Nielsen fik sin opvækst hos sine bedsteforældre, der boede på Gøttrup Hede. Det blev landbruget, som han kom til at arbejde med det meste af sit arbejdsliv, først som karl på forskellige gårde i Han Herred og sidst som forkarl på Aagaard ved Fjerritslev. Her traf han sin kommende hustru Edith Jensen fra Vedsted. De giftede sig i 1939 og bosatte sig på Bonderup Nørremark og senere på et statshusmandsbrug på Holmsø Kær. I 1952 flyttede de til Vester Bjerre ved Gøttrup. I 1973 solgte de landbruget og flyttede til et hus i Algade i Fjerritslev. De sidste år af Anders Nielsens arbejdsliv beskæftigede han sig med kabelnedlægning hos firmaet Halvorsen. Anders Nielsen var en gæstfri mand, der gerne ville have en snak om gamle dage, og hvad der ellers rørte sig i samfundet. Et slag kort både i hjemmet og på centret var han glad for, og han nød meget, når børnebørn og oldebørn kom på besøg. Da han kørte bil, ville han gerne ud at se andre dele af landet. En tur til Norge blev det også til med campletten på krogen. Anders Nielsen efterlader sin hustru og en datter og svigersøn samt to børnebørn og seks oldebørn.