Brønderslev

Dødsfald

Ib Norman Jensen, Knudsgade 94, Brønderslev, 54 år. Ib Norman Jensen var udlært mekaniker, men har efterfølgende mest beskæftiget sig med istandsættelse af cykler. Han har sammen med sin familie boet på Grishøjgårdsvej og på Glentevej, men efter ægteskabets ophør har han boet i Knudsgade. Her har han levet sit eget liv, men bevarede et godt forhold til sine børn og til sin tidligere kone. Ib Norman Jensen efterlader børnene Anita og Brian, der begge bor i Brønderslev.