EMNER

Dødsfald

Bernhard Korsbo

Bernhard Korsbo

Bernhard Korsbro, fhv. baptistpræst, Vendelbohjemmet, Sindal, 78 år. Bernhard Korsbro var født i Mosbjerg som den næstyngste af fem søskende. Som 18-årig kom han på Baptisternes Højskole i Tølløse og tog en præliminæreksamen. Efterfølgende læste han videre på præsteseminariet og blev færdig som 25-årig. I 1953 blev Bernhard Korsbro gift med Inge fra Attrupgaard ved Jystrup, og de bosatte sig i Ringsted, hvor Bernhard blev hjælpepræst i Midtsjællands Baptistmenighed. I 1968 blev han præst i Hjørring, men efter fem år her flyttede ægteparret til Schweiz, hvor Bernhard Korsbro i to år studerede videre på et teologisk seminarium. Efter hjemkomsten til Danmark fik han et embede, der omfattede Viborg og Holstebro menigheder, samtidig med at han også blev præst for de NATO-styrker, der var udstationeret i Karup. I 1983 kom Inge og Bernhard Korsbro til Sindal, hvor der var blevet et pastorat ledigt i Sindal, Mosbjerg og Bindslev. Det var et stort område at overkomme, men han formåede at bestride embedet på bedste vis og blev vellidt på grund af sin væremåde og for sin aldrig svigtende interesse og omsorg for menighedens medlemmer. I 1993 valgte Bernhard Korsbro at gå på pension. Bernhard Korsbro holdt af at færdes i den fri natur, og han var både jæger og lystfisker. Parret har rejst meget og kørt rundt i Europa i egen bil, men de har også besøgt både Israel og Skotland, hvilket var en stor oplevelse for dem. Bernhard Korsbro, der på grund af sygdom har haft ophold på Vendelbohjemmet i syv måneder, efterlader sin hustru, Inge, samt parrets fire børn, Frank i Esbjerg, Jørgen i Sønderskov, Steffen i Gandrup og Jonna i Sindal. Desuden efterlader han fire svigerbørn, ti børnebørn og tre oldebørn.