Aalborg

Dødsfald

‡Esther Tolstrup Christensen, Birkelse Plejecenter, 92 år. Esther Tolstrup Christensen var født i København og flyttede som barn til Thy, hvor hendes far virkede som præst. Som ung kom Esther Tolstrup Christensen i lære som tandtekniker i Brovst, og som udlært etablerede hun sin egen klinik i Aabybro, som hun derefter drev, indtil hun var ca. 70 år. I Brovst lærte Esther Tolstrup Christensen Gunnar Christensen, der var fra Arentsminde, at kende. De giftede sig i 1944 og bosatte sig i Aabybro, hvor de siden havde deres hjem, og hvor deres to drenge voksede op. I det store hus i Vestergade var der foruden Esther Tolstrup Christensens klinik et håndkøbsudsalg, som hun passede, samt hendes mands herreekviperingsforretning, hvor hun også måtte afløse, da han havde job som lokal referent til Aalborg Stiftstidende. Begge havde således stor berøringsflade og var kendte ansigter i området. De færdedes meget i kirkekredse, og kirkeligt arbejde havde stor betydning for dem. For Esther Tolstrup Christensen var familien det helt centrale i tilværelsen Udover at Esther Tolstrup Christensen var en dygtig tandtekniker, forstod hun også at udnytte sit håndelag for håndværk. Hun var kreativ og beskæftigede hun sig i mange år med stor fornøjelse med keramik. I flere årtier havde parret sommerhus i Blokhus, hvor de nød at opholde sig. Huset blev efter 40 år overtaget af en søn, og parret havde i nogle år mange gode oplevelser med at rejse. Efter Esther Tolstrup Christensens mand kom på plejehjem i Birkelse, fik hun kort tid efter en tilknyttet bolig, hvor hun blev boende efter at have mistet ham for fire år siden. Hun forblev åndsfrisk og interesseret i sine omgivelser, men blev fysisk svagere, så for et år flyttede hun ind på plejehjemmet, hvor hun siden har benyttet kørestol. Esther Tolstrup Christensen døde ret pludseligt og efterlader sine sønner, Bent i Hvalpsund og Otto i Canada, foruden svigerbørn, syv børnebørn og fire oldebørn.