Frederikshavn

Dødsfald

‡Karen Sofie Pedersen, Ingeborgvej 5, Frederikshavn, 94 år. Hun var født og opvokset på Læsø som nummer tre i en børneflok på 13. I 1937 blev hun gift med Svend August Pedersen, og de fik fire børn. I 1945 flyttede de til Frederikshavn og bosatte sig på Sofievej 12, hvor de boede i mere end 50 år. I 1994 flyttede parret til Ingeborgvej, hvor Karen Sofie Pedersen efter sin mands død i 1996 blev boende. Karen Sofie Pedersen har altid været hjemmegående, hvor hun har været samlingspunktet for de nye generationer. Hun brugte megen tid og flid i haven, hvor blomsterne blev passet med stor interesse. Det samme var også tilfældet i den kolonihave i Kæret, som de havde haft i mange år. De havde selv været med til at stifte kolonihaveforeningen, hvor Svend var formand i en lang periode. Karen Sofie Pedersen var i mange år medlem af Socialdemokratiet, og vennekredsen var stor. Hun hæklede meget og klagede aldrig sin nød, selvom hun måtte gennem en længere sygdomsperiode. Karen Sofie Pedersen efterlader ni af sine søskende, fire børn med svigerbørn, otte børnebørn samt 13 oldebørn.