Mariager

Dødsfald

Carl Gunnar Korsgaard, Plejehjemmet Fjordvang, Mariager, 86 år. Carl Gunnar Korsgaard var født på Tøtterupgård i Koldby i Thy og uddannet indenfor landbrug. Han bosatte sig med sin familie først på Strandbjerggård ved Struer og senere på Volstedlund ved Mariager. Sideløbende med landbruget har Carl Gunnar Korsgaard også arbejdet som ejendomsmægler, og han tog flyvercertifikat. Deres tredje alder har han og hustruen Aase tilbragt på Costa del Sol i Spanien, hvor de har boet i næsten 30 år, og hvor de også har spillet meget golf. For nogle år siden vendte ægteparret tilbage til Danmark. Carl Gunnar Korsgaard, der gav udtryk for, at han havde haft et godt og lykkeligt liv, efterlader sin hustru Aase, der bor på Plejehjemmet Fjordvang, samt tre børn.