Øster Vrå

Dødsfald

‡Gudrun Bach, Mosbjerg Plejecenter, Mosbjerg, 97 år. Gudrun Bach, der var ud af fire søskende, var født i Vrå, men opvokset på Sdr. Mølgård i Skallerup. Efter at have forladt folkeskolen, var hun elev på Halvorsminde Ungdomsskole, efterfulgt af et ophold på Askov Højskole, en tid hun siden så tilbage på med glæde. Efter et par år på Sjælland som ung pige i huset, blev hun gift med Chr. Bach fra Skallerup. Efter en kort periode at have boet i Østervrå, overtog de Sdr. Mølgård efter Gudruns forældre. Her drev de i mange år landbrug, hvor Gudrun var hjemmegående og hjalp til i bedriften efter behov. Efter i 70'erne at have afhændet landbruget boede parret i en lejlighed i Sønderlev, mens de lod et nyt hus opføre sammesteds med udsigt til deres tidligere hjem. Gudrun Bach var udadvendt og aktiv på mange områder og var medlem af både en syklub og en kortklub, ligesom hun også deltog i studiekredse og aftenhøjskolemøder. Hun var helt til det sidste usædvanlig åndsfrisk og var velorienteret om hvad der skete af store og små begivenheder, fjern og nær. Gudrun Bach efterlader sig sønnen Jens i Hjørring, samt børnebørnene Susanne og Kristina i Hjørring, og Per i Bjergby. Desuden af oldebørnene Line, Laura, Lasse og Christian.