Ældreforhold

Dødsfald

‡Minna Nørgaard, V. Hjermitslev Plejecenter, 86 år. Hun var født i en søskendeflok på seks i Ingstrup, hvor forældrene drev både en købmandshandel og landbrug. Og derfor skulle Minna Nørgaard, efter at være gået ud af skolen, blive hjemme for at tage del i arbejdet. Ved et bal i Thise lærte hun Marinus Nørgaard fra Manna at kende, og de blev gift i 1941. De bosatte sig på en landejendom på Hammelmose Mark. Da parret udvidede familien med otte børn, fik Minna Nørgaard, der var flittig og arbejdsom, meget at se til, da hun udover at passe børn og hus tillige sørgede for pasningen af grisene, og hun var med ved markarbejdet, bl.a. når der skulle tyndes roer, og andet sæsonarbejde var aktuelt. Familien og børnene var det vigtigste i tilværelsen for Minna Nørgaard, der blev en god mor. I hjemmet kom der altid mange, både familie og andre, som blev gæstfrit modtaget. Minna Nørgaard, der var imødekommende og selskabelig, nød også altid at komme ud og at tage på besøg. I 1960 flyttede de til Ingstrup, hvor de købte et landbrug. På sine ældre dage deltog parret med fornøjelse i bl.a. seniordans i pensionistklubben, hvor Minna Nørgaard fik mange veninder og med interesse fulgte med i tingene. Desuden havde hun gode oplevelser, da hun flere gange var med på klubbens rejser til nabolande. I 1992 flyttede parret fra ejendommen og købte hus i byen. Men allerede en måned senere mistede Minna Nørgaard sin mand. Og det blev en sorg og et savn, som hun havde svært ved at forvinde. Da hun på grund af tiltagende svaghed ikke mere kunne bo alene, måtte hun for ca. tre år siden flytte på plejehjem. Minna Nørgaard efterlader sine otte børn med familier, mange børnebørn og oldebørn samt et tipoldebarn i Vendsyssel.