Manna

Dødsfald

Jens Regnar Mikkelsen

Jens Regnar Mikkelsen

‡Jens Regnar Mikkelsen, Søndervang 27, Hjørring, 81 år. Jens Regnar Mikkelsen var barnebarn af forfatteren Jens Thise og den anden i rækken af fire søskende. Det stod tidligt klart for ham, at han ville være landmand, og derfor tog han først på Ry Højskole og efterfølgende på Korinth Landbrugsskole. Den praktiske side af landbrug lærte han som medhjælper på forskellige gårde bl. a. på Fyn og Sjælland samt ved Hobro. I 1955 blev Jens Regnar gift med Margit fra Manna, og de bosatte sig på Hedegård i Sdr. Harritslev. Bygningerne var forfaldne, og parret lod derfor opføre nye og tidssvarende, således at grundlaget for produktion var i orden. F. eks. var Hedegård den første gård på egnen, der havde ristestald. Besætningen bestod af jerseykvæg, der udover at levere mælk af høj kvalitet, også blev solgt som avlsdyr. Margit og Jens Regnar hjalp hinanden med det daglige arbejde, der ikke blev mindre, eftersom der blev tilkøbt mere jord, så ferier og fridage var kun ønsketænkning. I 1997 afhændede de gården og flyttede til Søndervang i Hjørring, og nu blev der tid til at tilgodese de ting, der tidligere ikke var mulige, og de har rejst og besøgt mange lande i Europa og ellers nydt det frie liv. Jens Regnar har haft flere offentlige hverv. Således har han siddet i skolenævn og skolekommission, i bestyrelsen for Vrå Andel, og en tid var han også domsmand. Jens Regnar Mikkelsen, der døde efter længere tids sygdom, efterlader sin hustru og parrets fire børn, Preben i Århus, Hanne i Ry samt Annette og Niels i København. Desuden efterlader han ni børnebørn.