dødsfald

‡Ellinor Kragh Svendsen, Tuenvej 192, Ø. Holmen, Frederikshavn, 68 år. Ellinor Svendsen var født i Ugilt sogn og flyttede som 10-årig med sin familie til Lindhaven i Kvissel. Hun var den ældste af fem søskende. Som voksen hjalp hun sine forældre under deres sygdom, og det var en stor sorg for hende, da hun mistede dem med ti års mellemrum. Efter et ophold på Horne Ungdomsskole blev Ellinor ansat i Føtex i Frederikshavn. I 1966 blev hun gift med Vagn fra Øster Holmen, hun blev hjemmegående og passede de tre børn. Parret boede først i Elling, men flyttede i 1971 til Øster Holmen, hvor de fik en stor omgangskreds. Da børnene blev store, begyndte Ellinor at arbejde som hjemmehjælper, og hun læste flere fag på VUC. Hun var et positivt menneske, der kunne snakke med alle. Hun var medlem af flere foreninger og har siddet i flere bestyrelser. Hun kom i missionshuset og senere i sognegården, ligesom hun var med i Holmen KFUM&K. Hun gik gerne i genbrugsbutikker og kom ofte hjem med gode kup. Hun stod også selv bag disken i genbrugsbutikken i Elling. Ellinor var familiemenneske, og hun var gerne sammen med sine børn, børnebørn og søskende. Hun var meget stolt af sine børnebørn og fulgte interesseret med i, hvad de foretog sig og tog dem gerne med på ture. To måneder før sin død skrev hun en sang til sit ældste barnebarns konfirmation, som hun havde glædet sig meget til. Hun havde omsorg for mange og hjalp, hvor hun kunne. Hun var i flere år besøgsven i Elling Sogn og sammen med sin mand besøgsfamilie for bosniske flygtningefamilier. I 2009 var de sammen med en af familierne i Bosnien. Denne tur blev en stor oplevelse. Ellinor var en livsglad person. Hun klædte sig i farver og var altid i gang, spillede orgel og klaver. Hun elskede at synge og har sunget i flere kor, senest i Sognekoret i Elling, og gik gerne til koncerter. I 2005 blev hun alvorligt syg, men beklagede sig aldrig og tog tingene, som de kom, selvom behandlingen var hård ved hende. Ellinor Kragh Svendsen sov ind på Frederikshavn Sygehus med sin mand og børn omkring sig, og hun efterlader sin mand Vagn, børnene Inger, Erik og Birthe og børnebørnene Signe, Kristian og Mathias.