Gistrup

Dødsfald

‡Keld Lønstrup, Sønder i By 28, Blokhus, 72 år. Keld Lønstrup var født i Ilbro på Hjørringegnen, men fik det meste af sin opvækst i Sdr. Saltum, hvortil familien flyttede, da han var omkring skolealderen. Som ung kom han i lære og fik en uddannelse som smed hos sin far. Efter soldatertiden blev han ansat på Pedershaab Maskinfabrik i Brønderslev, hvor han var i ca. fem år. Helt fra barndomstiden kendte Keld Lønstrup Bodil, der var fra Rendbæk, og som han blev gift med i 1960. De bosatte sig i Birkelse, hvor Bodil Lønstrup passede parrets butik. I 1964 tog Keld Lønstrup fat på minkavl, som han derefter beskæftigede sig med, indtil han gik på pension. Parret fik tre børn, og for Keld Lønstrup var familien med børn og senere - ikke mindre - børnebørn, den allervigtigste del af tilværelsen, og som altid blev mødt med hans opmærksomme omsorg. Keld Lønstrup var en omgængelig og venlig mand med sans for humor, og han var meget glad for sit hjem, hvor han nød at være. I en periode tog han del i arbejdet i vandværkets bestyrelse. Parret fik en god nabo- og vennekreds, som de holdt fast i. Parret har bl.a. været på en tur til Egypten og fik gode oplevelser på en rejse til Kina i 2004. Sidste år var hele familien inviteret til et hyggeligt sted i Tyskland for at fejre parrets guldbryllup. I 2007 overdrog parret minkfarmen til en datter og svigersøn og solgte huset i Birkelse og flyttede til Blokhus. Keld Lønstrup tog dog fortsat del i arbejdet på minkfarmen. Midt i december faldt Keld Lønstrup pludselig om og måtte derefter gennem en hjerneoperation. Han kom hjem i tre uger, inden han igen måtte indlægges på sygehus, hvor han døde. Foruden Bodil efterlader Keld Lønstrup børnene, Jan i Gistrup, Birgit i Birkelse og Charlotte på Sjælland, samt svigerbørn og syv børnebørn.