Dronninglund

Dødsfald

‡Alexander Jensen, fhv. gårdejer, Hellevadlund, Klokkerholm, 98 år. Alexander Jensen var født på ejendommen Hvidsted i Gl. Kirke ved Thorup som søn af Kresten Peter Jensen – kaldt Hvid Peter - og Marie Jensen. I 1936 overtog han som tredje generation ejendommen, som han på dygtig vis drev sammen med hustruen Olga Jensen frem til 2003, da de på grund af Olgas svagelighed måtte flytte på Hellevadlund i Klokkerholm. Olga døde i 2004. Under hendes lange svagelighedsperiode var Alexander en trofast, opofrende og kærlig støtte. Han blev i sine yngre år optaget af foreningsarbejde og politik. I mange år var han en fremtrædende skikkelse i husmandsbevægelsen i Østvendsyssel. Fra 1955 til 1978 sad han i Dronninglund Sogneråd, senere byråd, hvor hans markante og velovervejede synspunkter ofte gav genlyd og skaffede ham tilslutning og respekt langt ud over Thorups grænser. Hans hjertesag var kampen for landsbyernes interesser mod den stigende tendens til centralisering, ikke mindst på skoleområdet. Fra 1953 og mange år fremover var han radikal folketingskandidat i Sæbykredsen og var på datidens vælgermøde med sin skarpe tunge, sin store viden og slagfærdighed med til at gøre disse møder til noget, man snakkede om. Han fik da også altid gode stemmetal. Som ældre engagerede han sig i arbejdet med at oprette et lokalhistorisk arkiv i Thorup, der kunne samle billeder, personbeskrivelser, interviews med egnens ældre, inden det blev for sent. Alexander Jensen deltog i mange år ivrigt i avisdebatter om tidens spørgsmål. Han var også en skattet foredragsholder, i de yngre år mest om økonomiske og politiske spørgsmål. På sine ældre dage var emnet gerne ”gamle dage”, hvor hans gode hukommelse, store belæsthed, evne til at reflektere og ikke mindst hans store fortællekunst samlede mange tilhørere. Sammen med Olga skabte han på hjemmefronten et godt og bogligt inspirerende hjem for de syv børn, og Hvidsted blev med årene det højt værdsatte samlingssted for børn, svigerbørn og børnebørn . Alexander Jensen efterlader syv børn, 13 børnebørn og fire oldebørn.