EMNER

Dødsfald

‡Paula Jørgensen, Solgården, Aggersundvej 31, Fjerritslev, 94 år. Paula Jørgensen var født i Brovst, hvor hun som ung pige kom ud at tjene i huset. Senere kom hun hjem for at hjælpe forældrene med deres landbrug. På den måde fik Paula en god oplæring til den opgave, hun senere fik som medhjælpende hustru på et alsidigt landbrug. Paula gik til gymnastik i Brovst, og her traf hun den gymnastikinteresserede Henry Jørgensen fra Kollerup, og i 1944 blev de gift, og de overtog Henrys fødehjem Kærgården. I mere end 40 år drev de landbrug i Kollerup. Paula passede huset og hjalp med arbejdet ude. I hjemmet voksede der fire børn op, og de fik en god opdragelse. Hun lærte dem bl. andet at bede Fadervor. Hjemmet var meget gæstfrit, og der var altid kaffe på kanden, når der kom nogen forbi. Posten blev så stedkendt, at han satte kaffen over, hvis Paula ikke var kommet ind fra stalden. Kom der gæster ved middagstid eller aften, var de altid med inde at spise. Om sommeren cyklede Paula ud i klitten for at malke køerne, og hun havde spandene med på cyklen. Paula opdrættede ænder og gæs, og dunene fra fjerkræet blev omsat til nogle varme dyner, og hun strikkede gerne til familien. I 1986 mistede Paula sin mand, og hun solgte gården og flyttede til Dalgasgade i Fjerritslev. Her fik hun mange gode år. På grund af sit venlige væsen havde hun mange venner, og der var altid kaffe på kanden, når der var besøg. Især holdt hun af at få besøg af børn, svigerbørn og børnebørn, og om onsdagen fik hun besøg af sin onsdagsveninde. Paula har skrevet en lille bog om sine erindringer, og hun holdt af at fortælle om gamle dage. Paula Jørgensen efterlader fire børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.