Aalborg

Dødsfald

‡Helga Vejlby, f. Jacobsen, Thomasminde Plejehjem, Aalborg, 89 år. Helga Vejlby var en af Aalborgs pionerer inden for småbørnspædagogikken. Efter sin uddannelse fra Jysk Børnehaveseminarium i Århus oprettede Helga Jacobsen i september 1945 på eget initiativ en af landets første private børnehaver, Børnehaven Mette, i en to-værelses lejlighed i Danmarksgade i Aalborg. Der blev straks tilmeldt 56 børn, der ønskede optagelse for en betaling af 12 kr. pr. måned. Dengang kunne der ikke søges tilskud. I 1961 blev børnehaven, der nu var flyttet til Jernbanegade, omdannet til en tilskudsberettiget selvejende institution, og i de næste godt 40 år, indtil Helga Vejlby i 1988 som 70-årig gik på pension, fandt over 2000 Aalborg-børn tryghed og inspiration under hendes ledelse. Helga Vejlby fik ikke selv børn, men hendes altomfavnende kærlighed til byens børn kom også familiens børn til gode. Hun blev kaldt oldefaster af sin brors børn, børnebørn og oldebørn - en titel, hun bar med stolthed og værdighed. Helga Vejlby havde et rigt socialt liv, mange venner og interesser. Til det sidste omtalte hun sine gamle kolleger og badmintonvenner med varme og glæde. Trofasthed var et nøgleord for Helga Vejlby. Aalborg var og blev Helga Vejlbys by. Hun elskede at færdes i midtbyen, hvor hun gik sine daglige ture med udgangspunkt fra Boulevarden, hvor hun boede de sidste mange år, før helbredet svigtede, og hun måtte flytte på Plejehjemmet Thomasminde, hvor hun boede det sidste år af sin levetid.