Gymnasiale uddannelser

Dødsfald

‡ Karen Ellehauge, Tvedsrimme, Vangså, Thisted, 59 år. Karen Ellehauge var født i Aalborg. Da forældrene fik opgaver i Geneve, flyttede hun med dem til Schweiz og tog studentereksamen i Geneve, hvor hun var i årene 1959-69. Så tog hun til Danmark for at få en universitetsuddannelse. Hun blev cand. mag. i fransk og billedkunst og fik ansættelse som lærer ved Holstebro Gymnasium. Efter seks år stoppede hun som lærer og fik lyst til selv at blive billedkunstner. Hun blev i 1974 gift med Jørgen Ellehauge, der også var cand. mag. med fransk som hovedfag og underviste på gymnasiet i Viborg. På sit værksted i hjemmet i Viborg fremstillede Karen Ellehauge stentøj og skulpturer i andre materialer, ligesom hun udførte tegninger og blev en anerkendt kunstner, der ikke blot udstillede på Charlottenborg og andre steder i Danmark. Hun deltog også i internationale udstillinger. Karen Ellehauge var meget interesseret i naturen, og det var baggrunden for, at ægtefællerne for nogle år siden fik et fritidshus i Vangså. Siden 2004 har de boet på Tvedsrimme i Vangså. Karen Ellehauge gjorde en stor indsats inden for Danmarks Naturfredningsforening og var med i lokalkomiteen. Endvidere ville hun gerne færdes i naturen som jæger og var knyttet til Klitmøller Jagtforening. Karen Ellehauge efterlader sin mand.