Aalborg

Dødsfald

‡Steen Mølbak Richardsen, Fyrkildevej 58, Aalborg, 72 år. Han var født i Skagen som yngst i en søskendeflok på fem. Efter skoletiden blev han udlært maskinarbejder på Carstensens Skibsværft i Skagen og aftjente derpå sin værnepligt ved militæret i Nr. Uttrup. Han blev ved militæret i otte år, bl.a. som våbenmekaniker og korporal. I 1966 blev han enkemand med tre små børn, da hans daværende hustru døde, 26 år gammel. Efter en tid fandt han sammen med Lene, som han fik to børn sammen med. De nåede at fejre deres 36 års bryllupsdag 5. maj i år. Steen Mølbak Richardsen arbejdede i ca. 15 år på Aalborg Værft, hvorfra han blev pensioneret i en tidlig alder på grund af dårligt helbred. Siden 1975 har familien boet på Fyrkildevej, hvor han i alle årene har været en bærende del af fritidsudvalget, og han nød at tilrettelægge især børnearrangementer og bl.a. fester og udflugter for familierne i området. I en årrække havde Lene og Steen kolonihave i Sofiedal i Vejgaard, hvor de brugte somrene, men de solgte haven, da helbredet ikke længere rakte til det arbejde, der fulgte med. Efter at have afhændet haven begyndte de at tage syd på på ferie, bl.a. til Tyrkiet, som Steen kom til at holde meget af. I mange år var han medlem af Smedesangkoret Vølund, hvor han brugte megen tid. Bl.a. var han med til at arrangere parkunderholdninger ved Aalborg Kunstmuseum, men han måtte for få år siden kapitulere, da han ikke længere havde luft til at tage af sted til de ugentlige sangaftener. Det sidste par år gik det støt ned ad bakke med helbredet, og han har et utal af gange været indlagt på hospitalet. Steen Mølbak Richardsen efterlader hustruen Lene, fem børn og svigerbørn, otte børnebørn og en bror.