Blære

Dødsfald

‡Erik Christensen, fhv. faglærer, Gl. Tingvej 27, Aars, 74 år. Erik Christensen var fra Blære, hvor hans far var mejeribestyrer, og som ung blev han uddannet maskinarbejder. Det var i 1956, og i de følgende år arbejdede han bl. a. som våbenmekaniker og instruktør i lærlingeværkstedet på optagelseshjemmet Vitskøl Kloster. I 1961 blev han ansat på den daværende Teknisk Skole i Aars og fortsatte her, da den blev til Erhvervsskolerne i Aars. Her var Erik Christensen en kompetent lærer, afholdt af både elever og kolleger. Han var vedholdende i sit arbejde på at gøre eleverne så dygtige som muligt og søgte konstant at lære dem god arbejdsdisciplin og omhyggelighed i, hvad de beskæftigede sig med. Efter 40 års ansættelse på Erhvervsskolerne gik Erik Christensen på pension, og for sin mangeårige, dygtige indsats her blev han tildelt den kongelige fortjenstmedalje i sølv. Sin store tekniske kunnen og indsigt udnyttede han også i det private, når der skulle ske ændringer på huset på Gl. Tingvej, ligesom han altid var parat til at give andre en hjælpende hånd. Udover familien var Erik Christensens store fritidsinteresse familiens båd med fast hjemsted i Hvalpsund. Han byggede selv sin båd op både med hensyn til skrog og motor, og alt var lavet med stor omhu, så sikkerheden var i top, når han sammen sin hustru og børn, svigerbørn og børnebørn samt gode venner sejlede de danske farvande tynde. Erik Christensen var venlig og hjælpsom over for alle og faldt gerne i snak med folk. Han havde sine egne meninger om mange ting og lancerede dem stilfærdigt med glimt i øjet, som det humor-prægede menneske han var. Erik Christensen efterlader hustruen Anne, døtrene Kirsten og Vibeke, deres ægtefæller og fire børnebørn.