dødsfald

‡Eigil Steffensen, Duevej 4, Frederiksberg, 84 år. Eigil Steffensen var fra Adbøl i Sydthy. Han var velbegavet, kom på realskole i Hvidbjerg og blev student fra Rungsted Statsskole. Derfra fortsatte han på Københavns Universitet, hvorfra han blev uddannet magister i slavisk filologi og senere professor. Eigil Steffensen blev via Rejseskildringer fra Sovjetunionen inspireret til at lære russisk og begyndte studier i slavisk filologi på Københavns Universitet i 1946, tog på langvarige studieophold i Prag og blev mag. art. i 1955. Fra 1960 blev han adjunkt ved det nyetablerede slaviske institut ved Københavns Universitet. I 1967 blev han dr. phil. på en afhandling om den russiske forfatter Gogol, og fra samme år virkede han som docent. I 1975 blev han professor med ansættelse i Odense, men der varede kun tre år. Ved siden af undervisning og administrative opgaver har Eigil Steffensen en videnskabelig produktion bag sig, fortrinsvis inden for russisk litteratur. Han har skrevet om Gogol, Dostojevskij og Tjekhov. Sovjetiske forfatteres omstillingsproblemer under Gorbatjovs perestrojka skrev han om i 1988. Samme år tog han sammen med sin kone, Märta-Lisa Magnusson, initiativ til det første legale træf mellem sovjetiske, progressive intellektuelle og emigrerede russiske kolleger i Vesten. Dette træf fandt sted på Louisiana og vakte international opmærksomhed. Det blev fulgt af en række lignende arrangementer med deltagelse af politikere, pressefolk og kulturelle opinionsdannere fra både Øst og Vest. I 1993 stod han for udgivelsen af samlingsværket »Magt og mening. Ruslands vej til ytringsfrihed« som opfølgning af konferencen på Louisiana. Forskning og formidling af viden har ligget Eigil Steffensen på sinde gennem alle årene. Til store dagblade og tidsskrifter har han skrevet om slavisk-russisk litteratur, siden han blev magister, ligesom han har orienteret om russisk litteratur og politik i Danmarks Radio. Barndommen har Eigil Steffensen fortalt om i erindringsbogen »En enkelt til Rungsted«, som udkom i 1993. I bogen tegner han et billede af sine forældre, fortæller om skolegangen i Sejersminde Skole, om økonomiske problemer, der førte til, at familien måtte flytte fra deres landejendom til et hus i Vestervig, og noget om tiden som tjenestedreng blandt bønderkarle. Kun takket være en god lærer, egen flid og gode naboers kaution lykkedes det ham - som et af seks børn i et fattigt hjem - at komme videre i et akademisk studium og en anden verden.

Forsiden