EMNER

Dødsfald

‡Kaj Hansen, Bagsværd, 84 år. Kaj Hansen var født på Falster som nummer to ud af en søskendeflok på seks børn. Som otte-årig flyttede han med familien til Øster Skæringe på Sydfyn, hvor han voksede op og fik sin interesse for landbrug. Efter endt skolegang kom Kaj Hansen ud at tjene ved landbruget. Han blev uddannet først på landbrugsskole på Korinth og siden på Landbohøjskolen i København, hvor han blev landbrugskandidat i planteavl. Kaj Hansen beskæftigede sig i hele sit arbejdsliv med landbrug, først som planteavlskonsulent i Landboforeningerne på Mors og i Galten, senere som regnskabskonsulent for husmandsforeningerne i Hjørring. I 1970'erne og 1980'erne var det strenge tider for de små landbrug, og Kaj Hansen kæmpede for at hjælpe husmændene, både ved hjælp til regnskab og overfor de offentlige myndigheder. Som chef for Husmandsforeningernes Regnskabskontor var han en afholdt personlighed. Familien var for Kaj Hansen altid i centrum. Sammen med sin hustru Gurli Krusegård skabte han et hjem, hvor der var "højt til loftet", og hvor værdier som tolerance, nærvær, livsglæde og engagement samt det at se muligheder frem for begrænsninger prægede familielivet. Kaj Hansen prioriterede aktiviteter med familien meget højt og fulgte sine børns interesser. Kaj Hansens store interesse var haven, og det var i mange år en sport at komme først med de nye kartofler. Han havde stor viden om planter og var altid klar med en hjælpende hånd, når venner og naboer skulle have lavet selvangivelse eller klippet hækken. Kaj Hansen var aktiv i lokalsamfundet, først som kasserer i borgerforeningen i Serritslev i Vendsyssel og senere som pensionist i Bagsværd Aktivitetskreds, hvor han redigerede det lokale blad og ofte var turleder i vandregruppen, hvor Kaj Hansen planlagde ture med natur og kulturelle mål. Kaj Hansen hovedtaler ved flere Grundlovsfester afholdt i Ådalen, Serritslev. Da Kaj Hansen gik på pension flyttede han med sin hustru til Bagsværd for at være i nærheden af børnebørnene, til gensidig glæde for begge parter. Kaj Hansen efterlader hustruen Gurli Krusegård og sine tre voksne døtre, Lene, Ellen og Inger og plejesønnen Michael samt seks børnebørn.