Sulsted

Dødsfald

‡Egon Nielsen, Birkevej 10, Nørhalne, 95 år. Egon Nielsen, der var født og opvokset i Nørhalne, boede, bortset fra sin soldatertid, hele sit liv i Nørhalne. Han voksede op hos sin bedstefar og kom som ung ud at tjene. Og på et tidspunkt blev han ansat på en gård, hvor han blev gode venner med tjenestepigen, Martha fra Sulsted. De giftede sig i 1938 og købte en mindre landejendom, som de drev i fællesskab med blandet landbrug. Primært havde jerseykvæg Egon Nielsens store interesse. Og på dyrskuer tog hans dyr til hans store fornøjelse pæne præmier. To drenge voksede op i hjemmet, og Egon Nielsen, der var et familiemenneske, nød i høj grad sin familie og sit hjem. Udover at passe sit landbrug supplerede Egon Nielsen indtægterne ved også at arbejde ude. Således var han i flere år bl.a. beskæftiget i mosen. Egon Nielsen var meget interesseret i landbrug og tillige fremskridtsparat og havde altid et vågent øje for den udvikling, der var på vej også indenfor landbruget. Og Egon Nielsen var den første på egnen, der anskaffede en traktor. Han var i en årrække en aktiv formand for husmandsforeningen på egnen og fik startet et økonomisk hensigtsmæssigt fællesskab om indkøb af maskiner og var altid på udkig efter gode foredragsholdere til landbrugsfaglige arrangementer i foreningen. Egon Nielsen havde et yderst positivt og udadvendt væsen og formåede altid at se de lyse sider i alle livets tilskikkelser. Parret havde stor glæde af den store nabo- og omgangskreds, de fik gennem årene. Og det gode og fornøjelige naboskab, som har betydet så meget for dem begge, fulgte med, da de for 19 år siden afstod ejendommen og købte hus på den nuværende adresse. I flere år har Egon Nielsen haft besvær med astma og har været indlagt et par gange. Foruden sin ægtefælle efterlader Egon Nielsen sønnerne, Ole i Vejgård og Hans Otto på Djursland, samt to børnebørn og tre oldebørn.