Bælum

Dødsfald

¿ John Ochsendorf, Vestre Skovvej 24, Bælum, 64 år. Han var født i Herning, og efter skolegang kom han i lære som kok på Karup Hotel, og efter endt læretid arbejde han nogle år som kok på forskellige hoteller, hvorefter han kom ud at sejle både som kok og hovmester. I 1962 blev han gift med Marichen Ochsendorf, og i 1978 flyttede de til Bælum, hvor de arvede huset efter Marichens forældre, hvorefter han i en periode var i Bælum Skovpavillion. I de sidste 15 år var han meget aktiv i venneforeningen til Bælum Plejecenter, og derudover var han en ivrig frimærkesamler, ligesom haven var hans store interesse. Det var også en stor glæde for ham, når han var sammen med sine børnebørn samt oldebarn. Han efterlader sig sin kone Marichen, to døtre, to svigersønner, fem børnebørn og et oldebarn.