EMNER

Dødsfald

‡Svend Holtum, tidligere sparekassedirektør, Brohusgade 11, 3. tv. Aalborg, 84 år. Svend Holtum var født i Vrå. Hans far var læge, og hans mor tog sig af de fire børn. Den sorgløse barndom endte brat, da hans storebror druknede som 10-årig, og hans far kort derefter døde af en hjertesygdom. Svend Holtum blev elev i en bank i Hjørring og blev efter endt uddannelse ansat i Nordjyske Bank. I 1940, da krigen kom, meldte han sig straks som modstandsmand. Han blev senere tildelt livsvarig hædersgave for sin indsats. Hans andet hjem gennem barn- og ungdommen blev præstegården i Vrå, hvor præstens fire næsten jævnaldrende drenge var hans bedste kammerater. Præstens eneste datter, Elisabeth, var dog nok den, der trak mest, og de giftede sig i 1955 og bosatte sig i Hals, hvor Svend blev ansat i Nordjyske Banks afdeling. I 1956 kom datteren Anne til, og i 1959 datteren Nina. I 1963 byggede de hus på Gl. Skansevej i Hals. Efter en tid som bankfuldmægtig blev Svend Holtum udnævnt til sparekassedirektør i Hals Sogns Spare-og Laanekasse, i dag Hals Sparekasse. Svend Holtum gik i 1987 på pension. Svend Holtum var en særdeles afholdt mand i Hals. Hans sociale væsen, lune humor og retfærdighedssans betød, at han blev respekteret for sine holdninger og meninger og snart indtog diverse bestyrelsesposter, bl.a. i menighedsrådet og provstiudvalget. Familien byggede sommerhus i Furreby ved Løkken i 1968. ”Harebakken” blev familiens lille paradis. Efter Svend Holtums pensionering opholdt han og Elisabeth sig fra maj til oktober i sommerhuset, indtil sygdom gjorde det umuligt. I 1989 flyttede Svend og Elisabeth til Sjælland, hvor de bosatte sig tæt på den ældste datter Anne og hendes mand Ole. Barnebarnet Kathrine blev født i 1988. I 2004 flyttede de til havnefronten i Aalborg, hvor de fra deres lejlighed ud til fjorden nød den flotte udsigt. Svend Holtums sidste år var præget af tiltagende sygdom, men han var altid god for en vittighed, elskede sin Elisabeth, gode vine og mad og sin pibe. Han tilbragte næsten seks uger på Aalborg sygehus efter flere operationer, hvorefter han fik ophold på plejehjemmet Absalongaard i Aalborg, hvor han døde efter fem uger. Svend Holtum efterlader hustruen Elisabeth, datteren Anne, svigersønnen Ole og barnebarnet Kathrine, alle bosiddende i Aalborg, samt datteren Nina, der bor i København.