Binderup

Dødsfald

‡Christen Lykkegaard Pedersen, Binderupvej 35, St. Binderup, 81 år. Siden 1953 har han boet, hvor han skabte sit livsværk som landmand. Han var født på nabogården og uddannede sig til landmand, bl. a. på Rønde Højskole. Da han og Ruth giftede sig i 1953, købte de gården ved siden af Christens fødehjem, og sammen drev de i mange år et alsidigt landbrug. Christen Lykkegaard Pedersen var en slider. Helt fra bunden opbyggede han et landbrug, der på alle måder var veldrevet. Han satte en ære i, at alt var i bedste orden, og der stod respekt om den dygtige landmand. Christen, der blev enkemand i 1991, solgte jorden fra for at gå på efterløn. Han fik da tid til at søge oplevelser uden for gården og begyndte at rejse.. På én af sine rejser mødte han Dagny, og i en årrække har de to siden været sammen. Christen Lykkegaard Pedersen var et menneske med stor omsorg for sin familie, og han var hele tiden opmærksom på, hvor og hvordan børn og siden børnebørn og oldebørn befandt sig. Han havde god kontakt med de nye generationer, som elskede deres bedstefar, der altid var parat til sjov og spændende at holde ferie hos. Christen havde mange påhit og holdt af at drille på en godmodig måde. Han var også et meget engageret menneske og kendte til alt og alle på sin egn. Han var derfor også en god fortæller, når det gjaldt den lokale historie. Engagementet kom i høj grad det lokale foreningsliv til gode. I 35 år var Christen Lykkegaard Pedersen medlem af menighedsrådet, heraf 27 år som kasserer. Han har siddet i skolekommission og -nævn, i fritidsnævn og været formand for Binderup Venstre. Et brud på hoften og efterfølgende operation kunne Christen Lykkegaard Pedersen ikke stå igennem. Han efterlader tre børn, Finn, Erik og Hanne, syv børnebørn, tre oldebørn og sin samlever Dagny.