EMNER

Dødsfald

‡Jerrik Gro Jensen, projektchef i Rambøll Danmark, Nøkkerosevej 6, Emdrup, 50 år. Han var født i Borup på Sjælland og tilbragte nogle af barndomsårene i Grønland, hvor forældrene var lærere. Skolegangen fortsatte i Skovsgaardskolen i Han Herred, hvorefter han tog studentereksamen fra Brønderslev Gymnasium. Efter uddannelse som civilingeniør i planlægning på Aalborg Universitets Center i 1984 blev han ansat som forskningsmedarbejder ved AUC for at formidle resultaterne i forskningsprojektet ”Indflydelse og samarbejde i lokal beslutningstagning”, som indgik i et internationalt forskningsprojekt i fem EF-lande. Hans afgangsprojekt ”Spillet om den kollektive trafik i Nordjylland” handlede om tilblivelsen af NT. Efter et år som edb-systemplanlægger i Aalborg Kommune blev Jerrit Gro Jensen i 1985 ansat i Nordjyllands Trafikselskab, hvor han blev chef for afdelingen for køreplanlægningen og endvidere stod for bl.a. implementeringen af NT’s it-systemer. I 1992 blev han ansat i det rådgivende ingeniørfirma Anders Nyvig i København, nu Rambøll Danmark. Analyser, vurderinger og planlægning af den offentlige transportsektor blev Jerriks speciale, og i arbejdet med de offentlige transportmidler anskuede han problemet med transporten fra hjemmet til bus/togterminalerne og derfra igen til arbejdspladsen for en akilleshæl, og han fostrede ideen med pendlercykler. Hans ideer gav anledning til forsøg i bl.a. Århus, Aalborg og København og har forplantet sig til mange europæiske lande. Han har stået for udarbejdelsen af mange af Rambølls projekter for bl.a. Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Transportrådet, Banestyrelsen, DSB, HT, Post Danmark og flere kommuner, heriblandt Nordjyllands Amt. Jerrik var et friluftsmenneske og ivrig spejder, og i studietiden i Aalborg dannede han sammen med andre ”Klanen” - en gruppe af tidligere spejdere af begge køn, der i mange år har holdt sammen og arrangeret fælles årlige skiferier og kanoture i Norge og Sverige. Efter at han i en forholdsvis sen alder fik børn, brugte han næsten al sin fritid og sine kræfter på dem og hjemmet for at give dem den bedst mulige opvækst.