EMNER

Dødsfald

‡Bent Nygaard Olesen, Borgergade 7, Skærum, 63 år. Bent Nygaard Olesen var født i Tolne som en af fem søskende, men familien flyttede kort efter til Skærum, hvor han som ung kom ud at tjene på landet. Efter sin rekruttid ved militæret blev han udstationeret som FN-soldat på Cypern. Da han igen vendte hjem, blev han ansat på gårde ved Skærum. Her fandt han Birthe, som han blev gift med 1967. De fik et barn i Skærum, inden de flyttede til Århus, hvor de fik yderligere tre børn. Familien flyttede tilbage til Skærum i 1982, og Bent Nygaard Olesen fik ansættelse på gården Mølskov, hvor han var indtil 1988. Herefter blev han ansat på rejefabrikken Cimbric i Vogn indtil 1998, da han måtte opgive på grund af sygdom og derefter fik førtidspension. Bent Nygaard Olesen blev ramt af to dødsfald i 1984-85, først den ene søn og året efter hustruen. Bent og Birthe havde rejst meget, og det var især Middelhavsområdet, som var feriemålet. Bent Nygaard Olesen har altid med liv og sjæl været aktiv indenfor lokalsamfund, menighedsråd og vælgerforening. Han var formand for Borgernes Hus i Skærum, medlem af partiet Venstre, havde været en del af Fællesvirke Vest, med i Distriktsudvalget og været aktiv i Skærum Menighedsråd. Bent Nygaard Olesen efterlader en datter og to sønner.