Nibe

Dødsfald

‡Kaj Arne Albertsen, Rådhusvej 94, Sæby, 84 år. Kaj Arne Albertsen var født på Volstrup Teglværk, hvor forældrene arbejdede. Han var den yngste af seks søskende, og som ung tjente han på flere gårde i Volstrup og Hørby Sogne. Soldatertiden blev aftjent i Uttrup, og senere kom han på Lundbæk Landbrugsskole ved Nibe. Som ganske ung mødte han Karen Margrethe, og de blev gift i begyndelsen af 1954, kort tid efter de havde overtaget Brandboltgård. De fik i 1959 sønnen Carsten, der overtog gården i midten af 1990'erne. Forældrene blev boende til slutningen af 1990'erne, hvorefter de flyttede til Rådhusparken i Sæby. Kaj Arne Albertsen kom flere gange om ugen på besøg for at hjælpe med at passe dyrene. Han var et udpræget naturmenneske, men var også involveret som bestyrelsesmedlem i et mejeri, et vandværk samt en transformatorstation. I en længere periode var han også frivillig brandmand. Kaj Arne Albertsen døde efter kort tids sygdom og efterlader hustruen Karen Margrethe, sønnen Carsten og svigerdatteren Bente.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk