Dødsfald

Erik Schmidt, Fregatvej 3, Frederikshavn, 67 år. Erik Schmidt var født i Bryrup og gik i skole i Velling. Han havde allerede som barn nemt ved at komme i kontakt med andre mennesker og fandt hurtigt ud af at gå til hånde, hvor han kunne. Som ung blev han uddannet bager og var elsket som ”den fløjtende bager”, der også bragte friskbagt brød ud til kunderne i Bryrup. Da han skulle aftjene sin værnepligt, kom han ind til Marinen i Frederikshavn, hvor han blev glad for at bo og blev boende resten af sit liv. Han ernærede sig en tid som bager, men fik helbredsmæssige vanskeligheder med at passe det arbejde, hvorfor han fik ansættelse på Flådestationen, hvor han i mange år hjalp til med meget forskelligt. På et tidspunkt valgte Erik Schmidt at blive selvstændig, og han havde i flere år mange jern i ilden som værtshusholder og bodegaejer i Frederikshavn. En tid passede han også pølsevogn og grillbar og sørgede for udbringning af mad i Dancatering. Erik Schmidt var i mange år aktiv i Lejernes LO og ydede et stort arbejde i Huslejenævnet. Som ung var han interesseret i flyvning og byggede flere modelfly. Erik Schmidt var snild med sine hænder og meget kreativ. Da han i de seneste år blev syg og modtog undervisning på ”Lilleskolen for voksne” i Frederikshavn, var han især interesseret i kreative fag, og ikke mindst arbejdet med glas havde hans interesse. Erik Schmidt bevarede optimismen trods svær sygdom. Han var elsket for sit lyse sind og var til det sidste særdeles hjælpsom og havde altid tid til at lytte til andre mennesker. Erik Schmidt efterlader fem børn og en flok børnebørn.