Øster Vrå

Dødsfald

‡Olga Sørensen, Østervrå Ældrecenter, tidligere Skovlund i Stendal, 97 år. Olga Sørensen var født på gården Holstdam i Østervrå som den fjerde i en søskendeflok på 12. Allerede som 11-årig kom hun ud at tjene på en naboejendom. Da hun var 18 år, døde hendes mor i barselsseng, og Olga Sørensen kom hjem for i en periode at passe sin far og sine yngre søskende. Herefter kom hun atter ud at tjene, indtil hun i 1934 blev gift med Karl Sørensen. Parret boede først på ejendommen Højlund i Østervrå, flyttede senere til Morild for herefter at købe ejendommen Skovlund i Stendal, som blev deres hjem gennem alle årene. I alle årene på gården tog Olga Sørensen del i arbejdet både ude og inde, samtidig med at hun passede familiens tre børn - en søn og to døtre. I en årrække havde Olga Sørensens mand arbejde udenfor hjemmet, og det betød, at en større del af gårdens arbejde blev klaret af hende. I en del år havde Olga Sørensen ligeledes job udenfor hjemmet bl.a. ved fiskeindustri i Hirtshals. I 1979 mistede Olga Sørensen sin mand, men blev boende på ejendommen i flere år herefter, inden hun flyttede til en lejlighed på Liljevej i Østervrå, hvor hun boede indtil for tre år siden, da hun flyttede til Østervrå Ældrecenter. Olga Sørensen var altid i vigør. Ledige stunder blev udnyttet med håndarbejde, evner der gjorde godt nytte især i trange tider, hvor alt blev udnyttet til det sidste. Olga Sørensen var et åbent og gæstfrit menneske. Hun holdt af en god diskussion, hvor egne meninger og holdninger gerne blev luftet. Hun havde let ved at skabe kontakt til mennesker i alle aldre, kontakter der blev bevaret. Den største plads havde hendes børn, børnebørnene og oldebørn, som hun alle fulgte tæt Olga Sørensen var gennem hele livet tilknyttet adventistsamfundet, hvor hun tog aktivt del i kirkens liv, men også livet og aktiviteterne i Østervrå blev en større del af hendes liv, da hun flyttede til byen. Olga Sørensen efterlader sin søn i Østervrå og døtrene i Vejle og Horsens samt svigerbørn, tre børnebørn og seks oldebørn.