Brovst

Dødsfald

‡Niels Jensen Sørensen, Vestergade 30, Brovst, 80 år. Niels Jensen Sørensen var født på Tranum Enge i en søskendeflok på ni. Her voksede han op hos forældrene, der havde landbrug. Han udviste hele livet stor interesse for landbrug. Hans far havde en langvarig sygdomsperiode i Niels Jensens ungdom, og her var han en dygtig hjælp derhjemme i landbruget og en tryghed for de mange mindre søskende. Som ung var han meget aktiv med sport. Især håndbold havde hans store interesse, en interesse han havde gennem hele livet. Niels Jensen blev gift med Gudrun i 1958, og ægteparret købte et lille landbrug, Mossebakken, i Koldmose. Her blev deres tre første børn født. Senere købte de et større landbrug ved Nørreøkse Sø, et mønsterlandbrug, der blev udvidet flere gange. Ved Nørreøkse Sø blev familien forøget med endnu to børn. I 1980 købte de hus i Halvrimmen, hvor der blev mere tid til daglige sysler. Haven og drivhuset var Niels Jensens store interesse. Der blev også tid til at være kreativ, og især træ arbejdede han meget med. Han deltog i renoveringen af Oxholm Møllen på Øland, et arbejde han holdt meget af, og det betød meget for Niels Jensen at fortælle om møllen og renoveringen. Efter 27 år i Halvrimmen flyttede ægteparret til Brovst. Niels Jensen Sørensen efterlader hustruen Gudrun, børn, børnebørn og søskende.