Musik

dødsfald

Poul A. Schrøder, Strøybergsvej 43, Aalborg, er død 94 år.

Poul Schrøder

Poul Schrøder

De sidste mange år af pensionstilværelsen var han aktiv i sit personlige firma, Schrøder Marketing International, som han startede, da han blev 70 år. Her solgte han blandt andet gaveartikler. Han passede desuden med glæde sin store have ved sommerhuset ved Saltum, og han var en flittig deltager i kultur- og koncertlivet i sin by. Poul Schrøder var af købmandsslægt. Hans far ejede en af de sidste store købmandsgårde i Aalborg, Coldings Gaard i Algade, så det var naturligt, at drengen også valgte forretningsverdenen. Han blev ansat i Aalborg by og omegns Sparekasse, hvor han i 1932 blev assistent, så han har levet og arbejdet i bankverdenen, dengang det foregik med pen og blæk, stående ved en høj pult. Han blev student ved Aalborg Studenterkursus - og nåede at fejre 60 års jubilæum i 2002. Siden blev han universitetsuddannet, bl.a. i nationaløkonomi og statistik, læste jura og tog bankeksamen. Han underviste en lang årrække som handelsskolelærer og var involveret i oprettelsen af landets første sparekasseskole uden for København. Han var stærkt optaget af salg og marketing, så også her blev han en pioner med et job, han selv udviklede som opsøgende konsulent i pengeinstitutsektoren. Han var også altid engageret i foreningsarbejde, både fagligt og privat. Blandt andet er han medstifter af vinterbaderklubben Isbjørnen i Aalborg og var i bestyrelsen for både Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Danmarkssamfundet. Som ung var Poul Schrøder udøvende jazzmusiker, både som amatør og professionelt, som trommeslager. Senere udviklede han kærlighed til kammermusik som pianist. Hans store og engagerede musikindsigt kom stærkt til udtryk gennem hans 30 år som fast musikanmelder på det daværende Aalborg Stiftstidende. I sine sidste år koncentrerede han sig om familien, sommerhuset og musikken. Selv efter at han for et par år siden fik en mindre hjerneblødning, kæmpede han sig med stor viljestyrke og ildhu tilbage til en næsten normal tilværelse, og hver aften - til og med sin sidste . spillede han et stykke musik for sin hustru, Inge. De fejrede sidste år krondiamantbryllup, Poul A. Schrøder efterlader foruden Inge, to børn, en flok børnebørn, og 12 oldebørn.