Nørresundby

Dødsfald

‡Rene la Cour, Park Alle 23, Hjørring, 81 år. Rene la Cour var født og opvokset i Århus som den yngste af fem søskende. Efter studentereksamen tog la Cour en organisteksamen i København, inden han påbegyndte en læreruddannelse på Ribe Seminarium. Færdiguddannet var han lærer i Ribe indtil 1965, hvor han sammen med sin kone, Karen, flyttede til Hjørring og blev lærer på Elsagerskolen, hvor han virkede indtil 1992. Rene la Cour havde en særlig evne og lyst til at undervise elever, der havde svært ved at tilegne sig skolekundskaber, og det blev til mange gode og frugtbare år blandt disse på Elsagerskolen. I sine unge år var Rene la Cour ivrig sejlsportsmand, og ved De Olympiske Lege i 1948 i London deltog han sammen med sin far i dysten om medaljerne. Det blev desværre ikke til nogen, men for begge blev det en oplevelse for livet. I Hjørring var det skak, han interesserede sig for, og i flere år var han vinder af bymesterskabet i Hjørring Skakklub, hvor han blev udnævnt til æresmedlem. Rene la Cour lod ikke så sjældent sine meninger komme til udtryk gennem læserbreve i aviserne. Som SF'er var han indædt modstander af EU og mente, at der var for stor afstand mellem meningerne i Folketinget og den brede befolkning. Han var en varm fortaler for organdonation og var selv registreret som donor. Rene la Cour var meget interesseret i kunst, såvel klassisk som moderne, og besøgte udstillinger rundt om. De seneste år kom han meget på dagcentret, hvor han fandt sig nye gode venner. Rene la Cour havde et positivt livssyn og var glad for sin hverdag. Han mistede sin hustru i 1995 og efterlader sine tre børn, Anders i Aalborg, Inge i Nørresundby og Anna i Svendborg.