Løgstør

Dødsfald

¿Aage Holst, Vinkelvej 24, Vester Hornum, 92 år. Aage Holst var fra Løgstør-egnen. I 1943 blev han gift med Inga, og de blev brugsuddelerpar i Vittrap ved Varde i en halv snes år, inden de i 1954 bosatte sig i Vester Hornum og sammen drev deres købmandsforretning. Samtidig drev de den lokale telefoncentral, hvor Inga havde bestyrertitlen. I 1975 byggede de forretningen om til supermarked. I lokalsamfundet betød den personlige venlighed og imødekommenhed, man blev mødt med, at det altid var en god oplevelse at komme i butikken. Aage Holst nød også stor tillid i sine omgivelser og var altid parat til at medvirke, hvorfor han også havde mange tillidsposter og var kasserer i adskillige bestyrelser lige fra menighedsrådet, FDF gennem 40 år til pensionistforening og Torsdags-klub, hvor han også havde kassererposten. Da Inga og Aage Holst lukkede butikken for godt en snes år siden, byggede de hus på en stor grund i Vester Hornum. Her brugte de meget tid i deres store og velplejede urtehave, og som overalt var der altid system og orden udover det sædvanlige. Aage Holst havde glæden ved at arbejde. Han efterlader sin hustru, en datter, to sønner, syv børnebørn og fem oldebørn.

Forsiden